SPEC. IZABELA DAWIDOWICZ-WARCHAŁOWSKA, KOORDYNATOR DS. MEDYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH

Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny oraz uzyskała tytuł specjalisty do spraw zarządzania w ochronie zdrowia w warunkach integracji z Unią Europejską na Uniwersytecie Śląskim.

Zajmuje się koordynacją pracy w Neuro-Care, administracją oraz nadzorem nad pracą zespołu pielęgniarskiego.

Posiada certyfikat GCP oraz IATA.

Pasjonatka dobrej książki, głównie powieści przygodowych i dreszczowców. W wolnym czasie najchętniej oddaje się „chłonięciu” przeszłości podczas zwiedzania antycznych twierdz i mistycznych katedr.

IZABELLA DAWIDOWICZ-WARCHAŁOWSKA, COORDINATOR FOR MEDICAL AND ADMINISTRATIVE MATTERS

She graduated from the Medical University of Silesia and received the title of specialist in health management in terms of integration with the European Union at the University of Silesia.
She coordinates work in the Neuro-Care, deals with administrative matters and supervises work of the nursing personnel.

She has got the GCP and IATA certificates.

Passionate about good books, she mainly likes reading adventure novels and thrillers. In her spare time she indulges in taking in the past while exploring ancient fortresses and mystical cathedrals.