MGR WERONIKA CZARNIK, STARSZY OŚRODKOWY KOORDYNATOR BADAŃ KLINICZNYCH

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku administracji publicznej.

Certyfikaty: GCP

W czasie wolnym lubi chodzić na długie spacery, czytać książki, zwłaszcza kryminały, powieści oraz literaturę faktu. Amatorsko interesuje się fotografią, zajmuje się również rękodziełem – tworzy m.in. haftowane torebki.

WERONIKA CZARNIK, M.A., SENIOR CLINICAL TRIALS COORDINATOR IN THE CENTRE

A graduate of the Jagiellonian University and postgraduate studies in public administration.

Certificates: GCP

In her free time she likes going on long walks, reading books, especially detective stories, novels and non-fiction. She dabbles in photography and handicraft creating, among others, embroidered handbags.