MGR MAREK GRELA, KIEROWNIK REJESTRACJI

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ze specjalnością komunikacja społeczna. Pracował jako lektor języka polskiego – nauczał Polonię i cudzoziemców w kraju i za granicą. Laureat Wyróżnienia Rektora UŚ za działalność społeczną. W Neuro-Care odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z pacjentem.

Od 2008 roku członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury z kilkunastoletnim stażem artystycznym. Główne zainteresowanie prócz plastyki to muzyka, a zwłaszcza koncerty, od których jest uzależniony. Entuzjasta tatuażu artystycznego i klimatu Starego Izraela.

www.marekgrela.com

MAREK GRELA, M.A., COORDINATOR

A graduate of Polish Philology at the University of Silesia in Katowice with the specialization in social communication. He used to work as a Polish teacher teaching Poles living abroad and foreigners in Poland and abroad. The winner of the Award for social activities granted by the Rector of University of Silesia. In the Neuro-Care he is responsible for direct contact with patients.

In 2008, with nearly twenty years of artistic experience, he became a member of the Association of Polish Caricature Artists. Apart from fine arts, his main interest is music, especially concert going to which he is addicted. Moreover, he is an aficionado of tattoo art and the climate of old Israel.

www.marekgrela.com