MGR MAŁGORZATA BUJAK, PSYCHOLOG, NEUROLOGOPEDA

Ukończone studia psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz neurologopedyczne na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie pracy na oddziałach Neurologii, Udarowym oraz Rehabilitacji Neurologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Szkoli studentów z zakresu psychologii.

Specjalizuje się w diagnostyce osób z zaburzeniami pamięci, otępieniem, po udarach mózgu, z chorobą Parkinsona i Huntingtona (przeprowadza badania neuro-psychologiczne konieczne w diagnostyce różnicowej otępień oraz jako element kwalifikacji do zabiegów neurochirurgicznych w chorobie Parkinsona) oraz terapii tych zaburzeń.

Posiada certyfikaty: SDMT, PASAT, 9HPT, 12FWT i GCP.

Uczy się grać na gitarze, wolne chwile poświęca na czytanie książek. Fanka bajek Disney’a.

MAŁGORZATA BUJAK, M.A., PSYCHOLOGIST, SPECIALIST IN NEUROLOGOPEDICS

Malgorzata Bujak graduated from the University of Silesia with a degree in psychology and completed the postgraduate studies in diagnosis and neuropsychological therapy at the Maria Skłodowska-Curie University in Lublin and in neurologopedics at the University of Silesia. She gained her work experience while working at the Departments of Neurology, Apoplexy and Neurological Rehabilitation at the Medical University of Silesia. She coaches students in the field of psychology.

She specializes in the diagnosis of patients with memory disorders, dementia, suffering from brain strokes, Parkinson’s or Huntington’s diseases (she carries out neuropsychological tests necessary in differential diagnosis of dementia as part of the qualification for the neurosurgical treatment in Parkinson’s disease) as well as treatment of these disorders.

She holds the following certificates: SDMT, PASAT, 9HPT, 12FWT and GCP.

She devotes her free time to learning how to play the guitar and reading books. A big fan of Disney cartoons.

Publikacje MGR MAŁGORZATA BUJAK, PSYCHOLOG, NEUROLOGOPEDA [En]