LEK. MED. SEWERYN SEGIET, SPECJALISTA PSYCHIATRA, PSYCHOTERAPEUTA W TRAKCIE CERTYFIKACJI, TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalizację z psychiatrii uzyskał w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w trakcie pracy w oddziałach psychiatrycznych min. szpitala w Toszku, Świętochłowicach i Sosnowcu oraz Oddziale Leczenia Nerwic Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Główne zainteresowania zawodowe to leczenie zaburzeń depresyjno-lękowych, psychoterapia integracyjna ze szczególnym uwzględnieniem nurtu psychodynamicznego, leczenie zaburzeń psychicznych w schorzeniach somatycznych.

Prywatnie meloman, miłośnik turystyki górskiej, narciarstwa i kolarstwa górskiego.

SEWERYN SEGIET, M.D., SPECIALIST IN PSYCHIATRY, PSYCHOTHERAPIST IN THE COURSE OF CERTIFICATION, ENVIRONMENTAL THERAPIST

Seweryn Segiet graduated from the School of Medicine at the Silesian Medical Academy (at present: Medical University of Silesia). He completed his specialization in psychiatry at the Psychiatry and Psychotherapy Clinic at the Medical University of Silesia in Katowice. He also received a postgraduate degree in psychotherapy from the Jagiellonian University in Cracow. He has gained his professional experience in the course of work in psychiatric wards at, among others, hospitals in Toszek, Sosnowiec and Świętochłowice, as well as in Neurosis Treatment Ward of the Upper Silesian Medical Center in Katowice. His main professional interests include treatment of depression and anxiety, integrative psychotherapy, in particular the psychodynamic therapy techniques, treatment of mental disorders in somatic chronic diseases.

Privately, a music lover, as well as a hiking, skiing and mountain biking aficionado.

Publikacje LEK. MED. SEWERYN SEGIET, SPECJALISTA PSYCHIATRA, PSYCHOTERAPEUTA W TRAKCIE CERTYFIKACJI, TERAPEUTA ŚRODOWISKOWY [En]