lek. med. Daniel Stompel, specjalista neurolog

Absolwent Śląskiego Uniwersytety Medycznego, specjalizację z dziedziny neurologii uzyskał w trakcie pracy z Kliniką Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie doktoryzuje się e dziedzinie choroby Alzheimera.

Szczególne zainteresowania zawodowe stanowią rozpoznawanie i leczenie zaburzeń pamięci i choroby Alzheimera.

Certyfikaty: GCP, EDSS.

Prywatnie meloman i mol książkowy.

DANIEL STOMPEL, M.D., SPECIALIST IN NEUROLOGY

A graduate of the Medical University of Silesia, Daniel Stompel completed his specialization in the field of neuroscience while working in the Clinic of Neurology at the Medical University of Silesia in Katowice. Currently, he is getting prepared to defend his doctoral thesis on Alzheimer’s disease.

His specific professional interests focus on the diagnosis and treatment of memory disorders and Alzheimer’s disease.

Certificates: GCP, EDSS.

Privately, a music lover and bookworm.