LEK. MED. ALEKSANDRA CYZOWSKA, SPECJALISTA NEUROLOG

Ukończone studia na wydziale lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończona specjalizacja z dziedziny neurologii na oddziałach neurologicznym i udarowym w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

Specjalizuje się w diagnozowaniu i kompleksowym leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, bólów i zawrotów głowy, stanów po udarze mózgu oraz zaburzeń snu.

Posiada certyfikat uprawniający do interpretacji badań polisomnograficznych, badań dopplerowskich tętnic szyjnych, elektoneurografii, certyfikaty w zakresie badań EDSS, SDMT, C-SSRS, PASAT, 9HPT, 12FWT, GCP.
Czas wolny przeznacza na różnego rodzaju sport, głównie biegi długodystansowe, jest wielbicielką wysp greckich oraz podróżowania.

ALEKSANDRA CYZOWSKA, M.D., SPECIALIST IN NEUROLOGY

Aleksandra Cyzowska graduated from the School of Medicine at the Medical University of Silesia, completed her specialization in neurology at the Departments of Neurology and Apoplexy in Katowice, as well as postgraduate studies in organization and management in health care facilities.

She specializes in the diagnosis and comprehensive treatment of spinal pain syndrome, tension headaches and dizziness, post-stroke conditions and sleep disorders.

Dr. Cyzowska has a certificate entitling her to interpret polysomnographic test results, Doppler ultrasound of carotid artery, electroneurography, as well as certificates allowing to perform the following examinations: EDSS SDMT, C-SSRS, PASAT, 9HPT, 12FWT, GCP.

She likes spending her free time doing different kinds of sport, mainly long-distance runs; she is also keen on Greek Islands and travelling.