DR N. MED. JUSTYNA TABAKA-PRADELA, SPECJALISTA NEUROLOG

Specjalizację i doktorat (praca na temat padaczki) uzyskała w Klinice Neurologii w Szczecinie. Obecnie jest związana z Kliniką Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zainteresowania zawodowe to padaczka i zespoły bólowe głowy, stwardnienie rozsiane. Jest doświadczonym lekarzem badającym.

Posiada umiejętności potwierdzone certyfikatami z zakresu EDSS, SDMT, C-SSRS, PASAT, 9HPT, 12FWT, GCP, w tym certyfikat uprawniający do opisu badań EEG.

Zagorzały kibic siatkarzy.

JUSTYNA TABAKA-PRADELA, M.D., PH.D., SPECIALIST IN NEUROLOGY

Justyna Tabaka-Pradela completed her specialization in the Neurology Clinic in Szczecin and received her Ph.D. (having defended her doctoral thesis on epilepsy) from the same institution. At the moment she is employed by the Clinic of Neurology at the Medical University of Silesia in Katowice.

Her professional interests include epilepsy and pain syndromes of the head, as well as multiple sclerosis. She is an experienced attending physician.

She holds certificates confirming her examination skills within the scope of SDMT, EDSS, C-SSRS, PASAT, 9HPT, 12FWT, GCP, including a certificate authorizing her to interpret EEG readings.

She is also a staunch supporter of volleyball players.

Publikacje DR N. MED. JUSTYNA TABAKA-PRADELA, SPECJALISTA NEUROLOG [En]