dr n. med. Gabriela Kłodowska, specjalista neurolog

Ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. Specjalizację z neurologii I stopnia uzyskała w Klinice Neurologii CSK, specjalizację II stopnia w Klinice Neurologii Wieku Podeszłego CSK gdzie następnie prowadziła Klinikę Jednego Dnia. Praca doktorska dotyczyła genetyczno-środowiskowych czynników ryzyka choroby Parkinsona. Od 2008 roku kierownik Neuro-Care. Wielokrotnie zapraszana do telewizji i radia w roli eksperta ds. m.in. terapii SM, rozpoznawania wczesnych objawów choroby Alzheimera, leczenia choroby Alzheimera, zespołu niespokojnych nóg, terapii bólu, efektów ubocznych stosowania tzw. leczniczej marihuany (linki). W prasie popularnej można znaleźć jej liczne wypowiedzi na tematy neurologiczne (link), autorka ponad 100 publikacji nt. choroby Parkinsona w Polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

Głównie zainteresowania zawodowe stanowią choroby neurozwyrodnieniowe i stwardnienie rozsiane oraz genetyka tych chorób. Specjalizuje się w leczeniu choroby Parkinsona i Alzheimera, w tym od 2004 roku zajmuje się kwalifikacją i prowadzeniem chorych po zabiegach głębokiej stymulacji mózgu metodą DBS. Aktualnie w trakcie prac nad materiałami wideo, przybliżającymi pacjentom temat innowacyjnych terapii chorób neurologicznych dostępnych w Polsce.

Posiada doświadczenie i umiejętności przeprowadzania badań w SM, chorobie Alzheimera i Parkinsona poświadczone certyfikatami z zakresu GCP, DBS, EDSS, SDMT, C-SSRS, PASAT, 9HPT, 12FWT, UPDRS.

Główne zainteresowania to kulinaria, twórczość Terry’ego Pratchetta gotowanie oraz gry komputerowe RPG.

Gabriela Kłodowska, M.D., Ph.D., Specialist in Neurology

Gabriela Kłodowska graduated from the School of Medicine at the Silesian Medical Academy (at present: Medical University of Silesia) in Katowice. She completed her 1st specialist grade in neurology at the Neurology Clinic in Central Clinical Hospital (CCH), and the 2nd specialist grade at the Clinic of Geriatric Neurology in CCH, where she ran a One-Day Clinic. Her doctoral thesis concerned the genetic and environmental risk factors in Parkinson’s disease. Since 2008 the Head of Neuro-Care.

Professionally, her most interests are in neurodegenerative diseases and multiple sclerosis, as well as in genetics of these diseases. She specializes in the treatment of Parkinson’s disease, including qualifying and providing care for patients after deep brain stimulation surgery performed with the application of DBS method.

Dr. Kłodowska-Duda has experience and skills in testing for systemic mastocytosis, Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease confirmed by certificates in the following scopes of examination: GCP, DBS, EDSS, SDMT, C-SSRS, PASAT, 9HPT, 12FWT, UPDRS.

Apart from the professional, her main interests include cooking and computer games of the RPG type.

Publikacje dr n. med. Gabriela Kłodowska, specjalista neurolog [En]